Responsive image


Lekarze alarmują - rośnie liczba zachorowań na infekcje wirusowe!

Szpital na Klinach wraz z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego organizują konkurs „Buduj przyszłość z robotem da Vinci”, dedykowany studentom kierunku lekarskiego. To wyjątkowa okazja umożliwiająca młodym ludziom zdobycie unikalnych doświadczeń w zakresie chirurgii robotycznej. To kompetencje, na które już dzisiaj jest ogromne zapotrzebowanie z uwagi na rozwój rynku robotycznego w Polsce, a które w przyszłości będą zyskiwały na jeszcze większym znaczeniu.

 

Od 2019 r. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego we współpracy ze Szpitalem na Klinach, mając na uwadze postępujący trend związany z upowszechnianiem się technik robotycznych w medycynie, rozpoczęły działalność dydaktyczną oraz naukową związaną z wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz małoinwazyjnych metod leczenia.

 

Uczelnia oraz szpital uruchamiają wspólny projekt - konkurs dedykowany studentom III i IV roku kierunku lekarskiego, studiujących na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu KAAFM w Krakowie. Konkurs ma na celu motywowanie i promowanie najbardziej uzdolnionych studentów oraz upowszechnienie wśród społeczności akademickiej kierunków medycznych chirurgii robotycznej, jako dziedziny mocno osadzonej w chirurgii. Zwycięzcom konkursu zostanie przyznana nagroda w postaci trzydniowego kursu z wykorzystaniem symulatora SimNow w krakowskim Szpitalu na Klinach z zakresu robotyki chirurgicznej da Vinci oraz wizyta studyjna w ośrodku szkoleniowym ORSI Academy w Belgii.

 

Kształcenie przyszłych lekarzy na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego realizowane jest od początku z wykorzystaniem efektywnych i nowoczesnych metod dydaktycznych.

- Ten nowatorski program opiera się na kształceniu modularnym, w którym łączone są treści zawarte w kilku klasycznych przedmiotach medycznych w moduły obejmujące całość danej problematyki, co ułatwia przyswajanie i racjonalne wykorzystanie uzyskanej wiedzy. Drugim filarem naszego programu jest umożliwienie studentom szerokiego dostępu do nauki praktycznej w oparciu o najnowocześniejsze metody współczesnej medycyny. Jednym z elementów tego zamierzenia jest prowadzenie zajęć klinicznych z możliwością zapoznania studentów z elementami robotyki, co rutynowo realizujemy w trakcie zajęć klinicznych. Kontynuacją realizacji zamierzenia jest organizacja konkursu doskonalącego umiejętności operowania z wykorzystaniem robota da Vinci w Szpitalu na Klinach, w którym realizowane są zajęcia z ginekologii i położnictwa, prowadzone przez pracowników Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. To wspólne działanie Szpitala i naszej Uczelni modelowo wykorzystuje bardzo nowoczesną aparaturę medyczną w kształceniu studentów kierunku lekarskiego – podkreśla prof. dr hab. n. med. Filip Gołkowski, dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Upowszechnianie chirurgii robotycznej wśród studentów oraz młodych lekarzy nie byłoby możliwe, gdyby nie takie jednostki, jak krakowski Szpital na Klinach, który jako jeden z ośmiu ośrodków w Polsce dysponuje systemem robotycznym da Vinci i jako jedyny ośrodek w Polsce prowadzi Międzynarodowy Kurs dla lekarzy. Współpraca z uczelnią wyższą to idealna synergia, pozwalająca podejmować działania na rzecz kształcenia przyszłych kadr.

 

- Nie tylko konkurs „Buduj przyszłość z robotem da Vinci”, ale także wszystkie inne aktywności o charakterze szkoleniowym i dydaktycznym, podejmowane w ramach rozwoju kapitału ludzkiego są ściśle powiązane z naszą kulturą organizacyjną i jej wartościami, sprzyjającymi kreatywności i innowacyjności. W ciągu kilku pierwszych miesięcy działalności naszego Szpitala skupiliśmy się na stworzeniu takiego środowiska pracy, które będzie sprzyjało samorealizacji oraz rozwojowi kompetencji - nie tylko dla lekarzy, ale także dla studentów medycyny, którzy stanowią przyszłość, świetnie wykształconych kadr medycznych. Dzięki nowoczesnej aparaturze oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze szpital prowadził aktywność w kierunku mającym na celu wprowadzenie do codziennej praktyki klinicznej nowych technologii, w tym technik robotycznych. Dzięki współpracy z najbardziej uznanymi ośrodkami w Europie i na świecie lekarze współpracujący oraz studenci medycyny mają okazję rozwijać się w profesjonalnym, międzynarodowym otoczeniu – dodaje Joanna Szyman, prezes NeoHospital i Szpitala na Klinach.

Formularz konkursowy dostępny na stronie internetowej: http://ka.edu.pl/lek/informacje-dla-studentow/aktualnosci-lek/art,22,konkurs-chirurgii-robotycznej.html

Formularze zgłoszeniowe należy wysyłać na adres: dziekanat@afmmed.edu.pl do 20 stycznia 2020 r.

Szpital na Klinach w Krakowie

Należący do Grupy NEO HOSPITAL Szpital na Klinach łączy najwybitniejszych w swoich specjalizacjach lekarzy z ultranowoczesnym, sprzętem, budując jeden z najbardziej efektywnych i przyjaznych pacjentowi ośrodków medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Szpital na Klinach powstał z przekonania, że troska o zdrowie, godność, poczucie komfortu i bezpieczeństwa pacjenta to najważniejsze wartości, przez co wyznacza dziś standardy prywatnej opieki szpitalnej spełniając oczekiwania swoich Pacjentów na każdym etapie kontaktu z placówką i jej całym zespołem. Szpital tworzy blisko 200-osobowy zespół specjalistów i lekarzy, którzy stosują najlepsze kliniczne praktyki na bazie bogatych doświadczeń zdobytych w polskich i zagranicznych ośrodkach. Oferuje personalizowaną i innowacyjną opiekę medyczną na poziomie ambulatoryjnym, diagnostycznym i zabiegowym m.in. w zakresie ginekologii, urologii, ortopedii i chirurgii: ogólnej, naczyniowej, onkologicznej oraz chirurgii plastycznej. Rok 2019 był pierwszym rokiem działalności szpitala. W ciągu pierwszego roku działalności, w ciągu zaledwie kilku miesięcy od otwarcia w szpitalu przyjęto ponad 7 tys. pacjentów.

https://www.szpitalnaklinach.pl/

 

Centrum Chirurgii Robotycznej

W Szpitalu na Klinach stworzono unikalne w skali Polski i wdrożono szeroki program zabiegów z wykorzystaniem systemu da Vinci, w tym w zakresie urologii, ginekologii, chirurgii ogólnej oraz bariatrii. Pomimo iż, jest to najmłodsze centrum robotyczne w Polsce posiada największy i najbardziej doświadczonych zespół chirurgów da Vinci, którzy posiadają certyfikaty Intuitive Surgical, potwierdzający najwyższy poziom umiejętności, łącznie z uprawnieniem do prowadzenia szkoleń w zakresie technik operacyjnych z wykorzystaniem robota da Vinci. Powołując Centrum Chirurgii Robotycznej stworzono wyjątkowo ergonomiczne warunki pracy dla operatorów a także warunki dydaktyczne pozwalające na kształcenie podyplomowe lekarzy oraz studentów medycyny.

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Największa niepubliczna akademicka uczelnia w Małopolsce. Na 23 kierunkach kształci się tu 7 i pół tysiąca studentów, w tym 2 tysiące obcokrajowców. Uczelnia ma uprawnienia doktorskie i habilitacyjne. Jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce Krakowska Akademia rozpoczęła w 2016 roku kształcenie na kierunku lekarskim. Przyznane limity pozwalają na przyjmowanie rokrocznie 100 osób na studia w języku polskim i drugie tyle na studia anglojęzyczne. Kształcenie odbywa się w oparciu o unikatowy, nowatorski program opracowany z wykorzystaniem doświadczeń uniwersytetów kanadyjskich i amerykańskich. Innowacyjność polega na połączeniu treści znajdujących się do tej pory w różnych przedmiotach w moduły stanowiące spójną całość, pozwalające studentom spojrzeć na pacjenta holistycznie, a także łatwiej zrozumieć w sposób wielowymiarowy problemy medycyny. Organizacja studiów oparta jest na systemie tutoringu, w którym tutor/opiekun zapewnia studentowi pomoc i wsparcie na każdym etapie edukacji. Kadrę Wydziału Lekarskiego stanowią klinicyści i dydaktycy z wieloletnim doświadczeniem. Uczelnia systematycznie rozwija współpracę z krakowskimi szpitalami i wybranymi placówkami medycznymi z regionu, które stanowią zaplecze praktycznego nauczania klinicznego.

Uczelnia systematycznie rozwija zaplecze dydaktyczne do nauczania kierunków medycznych. W 2019 roku oddano do użytku nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej wyposażone w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta i sprzęt medyczny oraz system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych – projekt sfinansowany przez Unię Europejską. Centrum służy kształceniu przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. Obecnie w ramach unijnego projektu „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych” powstaje nowoczesne Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, w którym metodami symulacji medycznej kształcić się będą także studenci kierunku lekarskiego. Obecnie trwa wyposażanie w nowoczesny sprzęt za kwotę 13 milionów zł. W tym roku zostanie oddany do użytku nowy obiekt z przeznaczeniem dla kierunków medycznych, w którym oprócz pomieszczeń dydaktycznych znajdą się specjalistyczne laboratoria do prowadzenia badań naukowych.