Czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty
www.przychodnie.plPrzychodnie

wtorek 21.01.2020

  specjalizacje

 Specjalisci radzą

Czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty

Przychodnie NFZ nieraz zaskakują pacjentów odległymi terminami konsultacji u lekarzy specjalistów. Media co jakiś czas donoszą o długich kolejkach, w których muszą czekać pacjenci. Niestety, zdarza się, że na wizytę u lekarza specjalisty w przychodni udzielającej świadczeń w ramach kontraktu z NFZ czeka się miesiącami, a nawet latami. Jak wygląda obecnie sytuacja, jeśli chodzi o czas oczekiwania na wizytę u specjalisty w przychodni publicznej.

Z raportu fundacji Watch Health Care opublikowanego w lutym 2019 roku wynika, że w kolejce do lekarza specjalisty Polacy muszą czekać średnio ok. 4 miesiące. To około 2 tygodnie dłużej niż w roku ubiegłym. Najgorzej jest z dostępnością endokrynologa – na wizytę u tego specjalisty czeka się nawet 2 lata. Do kardiologa dziecięcego trzeba czekać ok. 12 miesięcy, zaś do ortodonty – ok. 10 miesięcy. Najkrócej czeka się z kolei na wizytę u takich specjalistów jak pediatra, geriatra lub neonatolog.

Niestety, trudno szukać takiej przychodni działającej w ramach NFZ i takiej dziedziny medycyny, która nie wiązałaby się z oczekiwaniem pacjentów w długich kolejkach. Autorzy raportu wskazują na fakt, że w przypadku 18 spośród 39 dziedzin medycyny dostępność specjalisty uległa pogorszeniu względem ubiegłego roku. Pogorszenie nastąpiło m.in. w przypadku lekarzy ze specjalnością chirurgia naczyniowa, ortopedia oraz kardiologia dziecięca.

Lista oczekujących

„Lista oczekujących” to podstawowy termin, z którym powinien zapoznać się każdy pacjent korzystający z opieki medycznej w ramach NFZ. Jeśli bowiem porada lekarska lub inne świadczenie opieki zdrowotnej nie może być zrealizowane w dniu zgłoszenia się do przychodni NFZ, pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących i zostanie mu wyznaczony termin, w którym dane świadczenie będzie mogło być zrealizowane. Taka procedura jest obowiązkowa – zapewnia wszystkim pacjentom równy dostęp do świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej. Warto pamiętać, że do zapisu na listę oczekujących bardzo często potrzebne jest skierowanie od lekarza POZ.

Kto nie zostanie wpisany na listę oczekujących?

Jeśli pacjent jest pod opieką lekarza specjalisty i wymaga okresowych kontroli lekarskich, nie będzie ponownie wpisany na listę oczekujących. Podobnie osoby, którym przysługuje prawo skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Są to m.in. kobiety w ciąży, honorowi dawcy krwi czy kombatanci, a także osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Informator o terminach leczenia

We wrześniu ubiegłego roku NFZ uruchomił internetowy Informator o terminach leczenia. Jest to wyszukiwarka internetowa, która ma pomóc pacjentom w znalezieniu najszybciej dostępnego terminu wizyty u danego specjalisty. Baza danych tego informatora obejmuje dane kontaktowe do wybranych przychodni NFZ zlokalizowanych w całej Polsce. Korzystając z takiej wyszukiwarki, możemy dowiedzieć się, jak prezentują się terminy do lekarza specjalisty w wybranym województwie, miejscowości, szpitalu czy przychodni.

Czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty w przychodni NFZ

Jeśli chodzi o terminy, to trudno o jakąś regułę. Są przychodnie, które oferują pacjentom wizytę u lekarza specjalisty w przeciągu kilku dni lub tygodni, są też takie przychodnie, w których na wizytę czeka się nawet kilka lat. Zależy to m.in. od specjalności lekarza, a także od tego, do jakiej kategorii pacjent zostanie zakwalifikowany – jako przypadek pilny lub stabilny. Dlatego nie warto ograniczać się do jednej przychodni – najlepiej sprawdzać terminy w kilku różnych przychodniach, a nie tylko w tej, która znajduje się po sąsiedzku.

przychodnie.pl

Poinformuj znajomego
Telewolt Sp. z o.o.przychodnie.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel. 601 410 411
e-mail: redakcja@przychodnie.pl