Klinika Leczenia Jąkania
www.przychodnie.plPrzychodnie

środa 05.08.2020

jakanie
jakanie

Klinika Leczenia Jąkania
Poznań Os. Przyjaźni 132 B, ul. Plastyczna 7, 02-449 Warszawa

godziny pracy placówki
Godziny pracy placówki :

Klinika Leczenia Jąkania

Klinika Leczenia Jąkania Neurologopeda mgr Ewa Galewska

Klinika Leczenia Jąkania neurologopeda mgr Ewa Galewska działa na podstawie wpisu

nr 4724 z dnia 12.4. 1966r do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta

Miasta Starogard Gdański oraz na podstawie certyfiatu II stopnia uprawniającego do prowadzenia

terapii jąkania metodą prof. Lili Harutiunian.Klinika Leczenia Jąkania neurologopeda mgr Ewa Galewska jest wpisana przez Wojewodę

Pomorskiego do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych,

w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Konsultacje Logopedyczne


Aktualne informacje o terminach konsultacji logopedycznych i turnusów terapeutycznych na www.jakanie.pl
Oferta


Klinika Leczenia Jąkania została stworzona z myślą o prowadzeniu skutecznej

terapii dla osób jąkających.

Opieką obejmujemy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Proces leczenia jąkania

opieramy na założeniach metodycznych opracowanych przez prof. Lilię

Harutiunian. Metoda ta najogólniej mówiąc opiera się na łączeniu mowy ze

spokojem. W procesie leczenia koncentruje się na ponownej nauce mowy -

"reedukacji mowy". Proces leczenia trwa ok. 3 lata. Rozpoczyna się intensywnym

turnusem rehabilitacyjnym. Następnie pacjenci uczestniczą w jednodniowych

sesjach terapeutycznych. W terapii nie stosujemy wspomagania farmakologicznego.

Również nie stymulujemy pacjenta żadnymi aparatami i urządzeniami technicznymi.


więcej>>

Telewolt Sp. z o.o.przychodnie.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel. 601 410 411
e-mail: redakcja@przychodnie.pl